ORCHOMENOS-NEWS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ...

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04/12/2014

 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 4
Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , ύστερα από την αριθμ. πρωτ.
15717/21-11-2014 αίτηση του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου ( ή το
σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω
θέμα:
Συζήτηση – Ενημέρωση για την πορεία του έργου « Ανάπλαση – Κατασκευή κεντρικής
πλατείας Τ.Κ. Κοκκίνου συγχρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ 2007-2013 με κωδικό MIS445968


1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
( ΚΛΕΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ».
( Εισηγητής: Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)
2. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 293,25€ στον κ.
Κωνσταντίνου Εμμανουήλ , κάτοικο Κάστρου.
( Εισηγήτρια: Σκαγιάκου Βαρβάρα , Αντιδήμαρχος)
3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του για την έκτακτη Γενική
Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΛ- Α.Ε. Ο.Τ.Α.
( Εισηγητής: Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)
4. Έγκριση προμηθειών και τρόπου ανάδειξης αναδόχων.
( Εισηγητής: Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)
5. Ανάκληση των υπ΄αριθμ. 183/2014,184/2015, 185/2014 Αποφάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου και εκ νέου λήψης απόφασης για έγκριση της υπ΄αρίθμ. 44/2014 μελέτης
της Τ.Υ. για την αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων του Δήμου για το έτος 2015 και
την υλοποίηση της από ιδιώτη εργολάβο.
( Εισηγητής: Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)
6.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 45/2014 μελέτης της Τ.Υ. για την αποκομιδή των οικιακών
απορριμμάτων του Δήμου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015 καθώς και την
απ΄ευθείας ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο, έως ότου ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για το
2015 , σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 44/2014 μελέτη.
( Εισηγητής: Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)
7. ‘Έγκριση της 14/2014 απόφαση Τ.Κ. Παύλου που αφορά τη διεξαγωγή μικρού
αναδασμού στη περιοχή ΣΧΙΝΕΖΑ.
( Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Παύλου κ. Ηρακλής Ντουφεξής
Ο Πρόεδρος

 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου